Детство /детская неврология/ социальная реабилитация 


 
Учреждения социальной защиты и общества


Оглавление Центры реабилитации> Технические средства> Законы и льготы> Учреждения социальной защиты и общества> Образовательные учреждения>

 О трудоустройстве> Организация досуга> Клубы встреч и знакомства> Родительские советы и истории> Форум> Литература>  Ссылки> <<В рубрику

 Извините, рубрика "Социальная реабилитация" находится в стадии разработки, информация об обновлениях- на стр. Новости

Дополнительная информация о социальных учреждениях и об общественных организациях г. Харькова

Учебно-производственное предприятие „Центр социально-трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов” „Біатрон-3” Всеукраинской организации инвалидов „Союз организаций инвалидов Украины”

Контактные координаты :  г. Харьков, ул. Гражданская, 21/23;
Тел. 731-25-18
E-mail: BIATRON-3@mail.ru
Руководитель:
 Долбня Раиса Михайловна

 

    Учбово-виробниче підприємство „Центр соціально-трудової і професійної реабілітації інвалідів” „Біатрон-3” Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України” (далі УВП „Біатрон-3” ВОІ СОІУ) є повним правонаступником колективного учбово-виробничого підприємства „Біатрон-3 Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України”, яке було створене в 1991 році.
    Головною метою діяльності підприємства було і є соціально-трудова, професійна, правова, навчальна та інші види реабілітації інвалідів, збереження існуючих та створення нових робочих місць для людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх посильною надомною працею, надання їм адресної матеріальної, медичної, натуральної та інших видів допомоги на базі госпрозрахункової діяльності та самофінансування.

Наш проект:

"Навчально-виробнича,соціокультурна реабілітація та соціально-психологічна адаптація у суспільство людей з особливими потребами та сприяння в працевлаштуванні

    „Біатрон – 3” ВОІ СОІУ працює в сфері вирішення соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів з фізичними, розумовими та сенсорними вадами вже більше 16 років, внесено в соціальний паспорт м.Харкова, має тісні зв’язки з головним управлінням по гуманітарним та соціальним питанням міськвиконкому м. Харкова, громадськими організаціями інвалідів та їх підприємствами м. Харкова, області та Україні, співпрацює з державними інституціями покомплексному  вирішенню проблем інвалідів.
     УВП „Біатрон - 3”ВОІ СОІУ як центр комплексно вирішує питання по наданню інвлідам з фізичними, психологічними та розумовими вадами в т.ч інвалідам-надомникам безкоштовної допомоги в набутті трудових та професійних навичок, додаткової освіти, спрямованої на розвиток розумових та творчих здібностей, соціально-психологічній, виробничій адаптації в суспільстві та організації дозвілля. Наш центр - це інкубатор-система тепличних умов для інвалідів з фізичними, розумовими та сенсорними вадами, які прагнуть вчитися та працювати, тобто забезпечувати себе самі, пізнавати світ, змістовно відпочивати. Це створення умов для вирішення проблем сприяння працевлаштуванню інвалідів з фізичними, психологічними та сенсорними вадами та інших неконкурентноспроможних осіб на ринку праці, в тому числі інвалідів-надомників. Надання правової, соціально-психологічної, трудової реабілітації інвалідам з фізічними, розумовими та сенсорними вадми, в т.ч. інвалідам-надомникам та іншим неконкурентноспроможним громадянам на ринку праці шляхом розвитку діяльності центру, в якому інваліди з фізичними, розумовими та сенсорними вадами безкоштовно отримують

такі послуги:

     - допомога в набутті трудових та професійних навиків, профорієнтації - організація компьютерного клубу для інвалідів, а також для членів сімей інвалідів з розумовими вадами, де вони мають можливість навчатися, та вдосконалювати свої навички роботи на персональних комп’ютерах, з програмним забезпеченням; підтримка та розвиток професійного навчання на учбовій дільниці підприємства;
    -   допомога в працевлаштуванні;
   - інформаційно-консультативна допомога (подальший розвиток консультативного пункту та телефону довіри „Лінія взаєморозуміння” для інвалідів);
   - допомога в розвитку творчих та розумових здібностей (організація індивідуальних на дому та групових занять з образотворчого мистецтва та курси по вишивці із застосуванням спеціальних методик);
    -  допомога у здобутті мовної освіти (організація індивідуальних занять з англійської мови);
    - соціально-психологічна допомога ( соціально-психологічні тренінги)
    - допомога у соціальній адаптації (організація змістового дозвілля та відпочинку інвалідів у клубі зустрічей, клубі веселих та кмітливих, соціальні тренінги);
    - юридична допомога (залучення на волонтерських засадах спеціалістів з правознавства);
    - матеріальна і натуральна допомога (власні кошти від самофінансування, благодійні внески та інші надходження, отримані не в супереч чинного законодавства).
    -  популяризація виробів інвалідів (образотворчого мистецтва,  вишивці, др.)


ежик
 
лесовичок

   
кошка

    УВП "Біатрон – 3" ВОІ СОІУ було засноване в 1991 році, як підприємство, яке працює в напрямі реабілітації інвалідів, в т.ч. на дому. А тому, працюючи більше 15 років над цією проблемою має великий практичний досвід у виконанні такого виду питань.
    З моменту свого створення і по сьогодніший день на підприємстві
    1. Створено нових та збережено на підприємстві існуючих 50 робочих місць для інвалідів, з них 32 робочих місць для надомників.
    2. Видано адресної материальної допомоги (в тому числі продуктами харчування, відшкодування затрат на оплату за коммунальні послуги) 354 інвалідам з фізичними, розумовими та сенсорними вадами та малозабезпеченим.
     3. Образотворчому мистецтву та вишивці навчено – інвалідів, в т.ч надомників- 52 чоловік.
    4. На ліцензованих курсах підготовки водіїв кат. "В" підготовлено водіїв на пільговій основі - 49 чоловік -інвалідів.
    5. Організовано ліцензовані курси операторів комп’ютерного набору, де інваліди навчаються работі з компьютером та програмним забеспеченням до нього, на яких надано послуг 60 чоловікам – інвалідам, мовну адаптацію пройшло 15 чоловік.
    6. Первинні технологічні навички отримало -300 чоловік.
    7. Профреабілітацію пройшло 700 інвалідів.
    8. Працевлаштовано 280 інвалідів.
    9. Надана інформаційно-консультативна допомога в консультативному пункті та телефону довіри “Лінія взаєморозуміння” – 1380 чоловік.
    Кожен рік починаючи з 1991 року проводиться 8 зустрічей на рік для 60 чоловік.

    Реалізація проекту "Навчально-виробнича,соціокультурна реабілітація та соціально-психологічна адаптація у суспільство людей з особливими потребами та сприяння в працевлаштуванні" сприятиме: підвищенню рівня конкурентоспроможності інвалідів, які мешкають на території Харківської громади, їх впевненості у власних можливостях, прискорить процес адаптації інвалідів до соціального середовища. Після закінчення шкіл, училищ, інтернатів інваліди та неконкурентноспроможні люди на ринку праці залишаються сам на сам зі своїми проблемами. В центрі вони отримують комплекс послуг, які їм допомагають адаптуватися та самоутвердитися с складному світі. Відпрацювавши на нашому підприємстві два роки, вони мають можливість отримувати трудову пенсію. Зрозуміло, що одне підприємство не зможе задовольнити всі запити по працевлаштуванню по всім професіям. Але всі, хто до нас звертається здобувають необхідні навики праці в колективі та самоутверджуються. 


Оглавление Центры реабилитации> Технические средства> Законы и льготы> Учреждения социальной защиты и общества> Образовательные учреждения>

 О трудоустройстве> Организация досуга> Клубы встреч и знакомства> Родительские советы и истории> Форум> Литература>  Ссылки> <<В рубрику


Rambler's Top100 Яндекс.Метрика